Underhålls- och säkerhetsbrytare

  Maintenance and Safety Switches

  Huvudbrytare med nödfunktion i kapsling

  Underhålls- och säkerhetsbrytare består av lastfrånskiljare i höghållfasta plastkapslingar utformade med extra utrymme för enkel kabelanslutning. Kapslingarna är fullt isolerade enligt IEC 364-4-41, HD 384.4.41 S2 och VDE 0100-410. Varje kapsling har antingen utbrytbara införingshål för metriska gängor enligt EN 50262 eller metriskt gängade införingshål på över- och undersidan. Med kapslingen levereras säkerhetsbrytare som är sammankopplade med locket för att förhindra att locket öppnas i START-läge.

  • Alla kapslingar är skyddade enligt IP66/67.
  • Huvudbrytare finns med elektro-grå eller svarta vred.
  • Huvudbrytare med nödfunktion levereras med rött vred och kontrasterande gul täckplatta.
  • Underhålls- och säkerhetsbrytarnas kapslingar finns med hög motståndskraft mot UV-strålning och aggressiva miljöer.
  • Alla kapslingar är utrustade med jordplint.
  • Hjälpkontakterna sluts efter huvudkontakterna och öppnas före huvudkontakterna.


  Katalog: Underhållsbrytare för EMC-godkända anslutningar
  Katalog 150: KG-/KH-strömställare: 20 A – 315 A
  Katalog 500: Huvudbrytare och underhållsbrytare
  Katalog: KF-strömställare upp till 32 A

  upp till 15 kW

  Viktiga egenskaper:

  • Gängade införingshål M25
  • Skydd enligt IP66/67
  • Med eller utan dörrkoppling
  • Starkt och beständigt plastmaterial
  • Integrerad tillsats för hänglås
  • EMC-godkända anslutningar på begäran


  Katalog 150: KG-/KH-strömställare


  > Tekniska data

  upp till 37 kW

  Viktiga egenskaper:

  • Utbrytbara införingshål
  • Skydd enligt IP66/67
  • Med eller utan dörrkoppling
  • Starkt och beständigt plastmaterial
  • Integrerad tillsats för hänglås
  • EMC-godkända anslutningar på begäran


  Katalog 150: KG-/KH-strömställare: 20 A–315 A
  Katalog 500: Huvudbrytare och underhållsbrytare

  > Tekniska data

  upp till 132 kW

  Viktiga egenskaper:

  • Gängade införingshål
  • Skydd enligt IP66/67
  • Med eller utan dörrkoppling
  • Starkt och beständigt plastmaterial
  • Integrerad tillsats för hänglås
  • EMC-godkända anslutningar på begäran


  Katalog 150: KG-/KH-strömställare: 20 A–315 A
  Katalog 500: Huvudbrytare och underhållsbrytare

  > Tekniska data