Strömställare i bruk

Strömställare i bruk

Mångfald och flexibilitet

Våra ”strömställare i bruk” återspeglas i många olika applikationer och områden. De används inom allt från elektriska installationer i bostäder, transportsystem, rulltrappor och lyftsystem till industriella energi- och distributionssystem. Det stora antalet produktionsalternativ medför många olika applikationer. Vår kundservice hjälper dig att hitta rätt produkt. Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning!

En lista över olika applikationer och produkter:

 • Elektrisk installation 
 • Styrning av linbanor 
 • Styrning för högspänningsutrustning 
 • Avloppsreningsanläggningar 
 • Transport 
 • Lok, järnvägsvagnar 
 • Fordonsteknik 
 • Brandavgassystem 
 • Nödkraftsystem 
 • Solenergi 
 • Livsmedelsindustri