Produkter

Vårt breda produktsortiment är avsett för den globala marknaden och erbjuder de mest ekonomiska och tekniskt lämpliga lösningarna för i stort sett alla applikationer. Alla våra produkter överensstämmer med gällande nationella och internationella regler och bestämmelser.

Manöver- och lastbrytare

Olika kontaktkonstruktioner, kontaktmaterial och anslutningar tillåter användning som manöverbrytare, instrumentbrytare och motorbrytare. Alla brytare har samma utformning och kan levereras med upp till två kontakter. 

Mer info

Huvudbrytare

Huvudbrytaren ingår i elsystemet och bryter den elektriska försörjningen till alla poler. Huvudbrytare kan vara manuella eller motordrivna. Det går även att skydda systemet genom att utrusta det med överströms- och överspännings- eller underspänningsbrytare. 

Mer info

Underhållsbrytare och säkerhetsbrytare

Underhålls- och säkerhetsbrytare består av lastfrånskiljare i höghållfasta plastkapslingar utformade med extra utrymme för enkel kabelanslutning. Kapslingarna är fullt isolerade enligt IEC 364-4-41, HD 384.4.41 S2 och VDE 0100-410. Varje kapsling har antingen utbrytbara införingshål för metriska gängor enligt EN 50262 eller metriskt gängade införingshål på över- och undersidan. Med kapslingen levereras säkerhetsbrytare som är sammankopplade med locket för att förhindra att locket öppnas i START-läge.

Mer info

Tillval

Vi erbjuder en mängd tillval som t.ex. nyckelmanövreringar, hänglåsbara vred, hjälpkontakter och kapslingar. Därmed kan vi uppfylla kraven på världsmarknaden.


Mer info

Tryckknappar och kontrollampor

Tryckknapparna och kontrollamporna är avsedda att användas inom industrin. Den estetiska och ergonomiska utformningen av tryckknapparna och kontrollamporna gör dem till en idealisk lösning för styrkretsar, vare sig de installeras i paneler eller kontrollbord.

Mer info

Solenergi

En ökande efterfrågan på lastfrånskiljare för likström inom solenergi har medfört att vi lanserat en helt ny serie lastfrånskiljare som utvecklats för den här likströmsapplikationen.

Mer info

Specialströmställare

Förutom standardiserade kontaktkonfigurationer kan vi även leverera specialutvecklade kontaktkonfigurationer som exakt motsvarar kundens krav. Detta ger oss möjlighet att anpassa alla brytare till specifika krav inom industriella processer och även för enskilda beställningar av brytare. 


Mer info