Specialströmställare

Specialströmställare

Vi har blivit specialister på både standardströmställare och specialströmställare och har mer än 112 års erfarenhet från området. Förutom standardiserade kontaktkonfigurationer kan vi även erbjuda våra kunder specialutvecklade kontaktkonfigurationer som exakt uppfyller deras krav. Se formuläret eller kontakta närmaste Kraus & Naimer försäljningskontor.

> konfigurera din brytare


Huvudspecifikationer/speciella egenskaper:

  • Märkströmmar från 10 A till 2400 A

  • Lämpliga för brytning av växelström, brytning av likström på begäran

  • Tillbehör som t.ex. låsbrytare, hänglåsbara vred, brytare med återgång, elektromekanisk förregling, dörrkoppling och kapslingar finns tillgängliga.


Formulär för specialströmställare
Formulär för specialströmställare (exempel)

Skicka det ifyllda formuläret till:
sales-se(at)krausnaimer.com