Tillval

Tillval

Vi erbjuder en mängd tillval som t.ex. nyckelmanövreringar, hänglåsbara vred, hjälpkontakter och kapslingar. Därmed kan vi uppfylla kraven på världsmarknaden.

En del tillval kan användas i kombination med valfri strömställare, förutsatt att de har samma strömställarstorlek. I vissa fall kan det av tekniska eller estetiska skäl vara fördelaktigt att kombinera en strömställare med ett tillval i nästa större strömställarstorlek.

Katalog 101: Tillval och kapslinga

Dörrkopplingar och hänglåsenheter med inbyggd dörrkoppling:

Dörrkopplingar används för att koppla bort handtaget eller hänglåsenheten från brytaren när de är installerade som basmontering eller i ett stort hölje.Extrakontakter:

Extrakontakter kan användas som normalt brutna (NO) eller normalt slutna (NC) kontakter.

Knapplåsenheter:

Knapplåsenheter är tillgängliga för flera låsningsprogram: För centrala låssystem hänvisar vi till försäljningsavdelningen.


Hänglåsenheter:

Dessa extraenheter används för att låsa handtaget i läget ”AV” med hjälp av ett eller flera hänglås.

Skaftförlängningar:

Skaftförlängningar används för brytare med basmontering för att kompensera för olika monteringshöjder.

Skyddshöljen:

Skyddshöljen förhindrar oavsiktlig kontakt med strömbärande kontakter.

Trycka/dra-spärr:

Används för att spärra brytaren så att handtaget kan roteras endast när man trycker det eller drar i det. Extrakontakter kan manövreras med hjälp av handtagets axelrörelse.


Elektromekanisk spärr:

Den elektromekanisk spärren låser brytaren i valfri brytarposition. Spärrenheten manövreras genom att man antingen spänningssätter det elektromekaniska systemet eller gör det spänningslöst. Om man lägger till extrakontakter för brytaren kan enheten manövreras i de bestämda positionerna.


Elektromagnetisk utlösningsenhet (frigöring genom underspänning):

Enheten består av ett magnetsystem som frigör brytaren till utlösningspositionen vid spänningsfel eller underspänning (70 % av nominell spänning) och därmed förhindrar att maskinen startas om automatiskt.Isoleringshöljen:

Isoleringshöljen är tillgängliga i varianter antingen med högt UV-skydd eller för användning i aggressiva miljöer, till exempel olja, kemikalier och fett. Alla varianter erbjuds med höljeskoppling med eller utan höljesspärr, robust hållbar plast och ökat kabelutrymme.