Tillval

Tillval

Vi erbjuder en mängd tillval som t.ex. nyckelmanövreringar, hänglåsbara vred, hjälpkontakter och kapslingar. Därmed kan vi uppfylla kraven på världsmarknaden.

En del tillval kan användas i kombination med valfri strömställare, förutsatt att de har samma strömställarstorlek. I vissa fall kan det av tekniska eller estetiska skäl vara fördelaktigt att kombinera en strömställare med ett tillval i nästa större strömställarstorlek.

Katalog 101: Tillval och kapslinga