Huvudbrytare

Huvudbrytare

Förkonfigurerade strömställare som överträffar kraven enligt IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 del 107, IEC 60204, EN 60204 och VDE 0113 och uppfyller standarden för lastfrånskiljare, huvudbrytare och underhållsbrytare.

Katalog 500: Huvudbrytare och underhållsbrytare
Katalog 150: KG-/KH-strömställare: 20 A – 315 A
Katalog: KF-strömställare upp till 32 A

Upp till 15 kW

Skruvklämma

Upp till 37 kW

Skruvklämma

Upp till 132 kW

Tunnelklämma