upp till 110 kW tunnelklämma

KG-serien

KG-strömställarna är utmärkta lastfrånskiljare. De är robusta och utformade för att användas som huvud- och underhållsbrytare för elverktyg, kopplingstavlor och instrumenttavlor.

KG-strömställare är extremt kompakta men har också ovanligt stora isolationsavstånd mellan öppna kontakter för högsta säkerhet. KG-strömbrytare har ovanligt väldimensionerade frigångs- och krypströmsavstånd mellan anslutningarna som utformats för enkel och tidsbesparande kablering. Tvångsbrytande huvudkontakter är standard.

Huvudbrytare och huvudbrytare med nödfunktion finns med ett hänglåsbart vred och skyddskåpa för alla inkommande anslutningar för brytartyper upp till KG316. KG211 upp till KG316 finns även med skyddskåpor för utgående anslutningar.

Katalog 150: KG-/KH-strömställare: 20 A – 315 A

> Skruvklämma
> Skruv- och tunnelklämma

KG126

Termisk märkström:
lu/lth [A]: 125

Urvalskategori (3 x 380 V – 440 V):
AC-23A [kW]: 45
AC-3 [kW]: 37

Datablad

KG161

Termisk märkström:
lu/lth [A]: 160

Urvalskategori (3 x 380 V – 440 V):
AC-23A [kW]: 55
AC-3 [kW]: 45

Datablad

KG211

Termisk märkström:
lu/lth [A]: 200

Urvalskategori (3 x 380 V – 440 V):
AC-23A [kW]: 75
AC-3 [kW]: 55

Datablad

KG251

Termisk märkström:
lu/lth [A]: 250

Urvalskategori (3 x 380 V – 440 V):
AC-23A [kW]: 90
AC-3 [kW]: 55

Datablad

KG316

Termisk märkström:
lu/lth [A]: 315

Urvalskategori (3 x 380 V – 440 V):
AC-23A [kW]: 110
AC-3 [kW]: 75

Datablad

Enligt IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 del 107.

  • Strömbrytare
    2, 3, 4, 6 och 8 poler
  • Omkopplare
    3 och 4 poler

Panelmontage

Panelmontage är allmänt använt och täcker breda applikationsområden.
Här finns två huvudgrupper.

  • Två-/fyrahålsmontage, fixeras med (två/fyra) skruvar runt centrumaxelhålet.
  • Enhålsmontage använder centrumaxelhålet för fixering.

Två-/fyrahålsmontage möjliggör flera variationer vilket gör att det passar för alla applikationer.

Bottenmontage

Bottenmontage används för att fixera en strömställare vid bottenplattan och används därför vid montage i större elcentraler.
Strömställaren kan monteras mot bottenplattan med två eller fyra skruvar och även med snäppmontage. För detta montage finns även flera dörrkopplingar med eller utan hänglås.