Info

Reservkraftsbrytare enligt IEC 60947-6-1

Hur reservkraftsbrytarna är utformad enligt standarden

IEC 60947-6-1-standarden reglerar utförandet och testerna som brytare i denna kategori måste uppfylla så att en kraftförsörjningskälla kan växlas över säkert och pålitligt till och från enheter. Vissa tekniska parametrar måste följas som huvudsakligen täcks av standarden IEC 60947-3 och identifierar den som MTSE (manuell överföringsomkopplare).

Som en del av en standardkompatibel reservkraftsförsörjning kan du lita på en reservkraftsbrytare från Kraus & Naimer. Dess data och funktion överensstämmer fullt ut med de internationella övervakningsstandarderna IEC 60947-6-1 och IEC 60947-3.

Reservkraft
För att integrera en nödströmförsörjning krävs alltid ett aggregat att växla över kraftförsörjningen till med en reservkraftsbrytare.