Info

Den nya styr- och indikeringsenheten

  • Enkel hantering med ett enda hål för montering
  • 360° brytarvinkel
  • Damm- och vattentät enligt IP42
  • Utbytbar BA9s-lampa (max. Ø10 mm)