Info

Bygger för framtiden: Vårt nya huvudkontor i Wien

Sedan 1909 finns Kraus & Naimer huvudkontor på Schumanngasse i Wien. Den nya byggnaden är ett ytterligare kapitel i vår historia. Efter nästan tre års byggande öppnades kontorsbyggnaden officiellt i september i 2019.

Öppna planeringskontor för industriell design i den tidigare fabriken i Wien har nu fått lämna plats för nya moderna lokaler.

Hjärtat i den nya byggnaden är också platsen för personalmatsalen med tillträde till terrass och trädgård. "Vi var mycket noggranna i planeringen och genomförandet för att skapa en trevlig och vänlig atmosfär. Det var avsett att skapa en miljö där de anställda skulle vilja utveckla verksamheten och hitta inspiration till nya idéer" sa Joachim Laurenz Naimer vid invigningen och överlämnandet till personalen i slutet av 2019.

En inblick i kontorsbyggnaden finns i bildgalleriet.