Bryterfunksjoner

 • AV-/PÅ-brytere
 • Vendebrytere
 • Flertrinns brytere
 • Generelle brytere
 • Seriekoblede brytere for generell bruk
 • Serie-parallelkoblede brytere for generell bruk
 • Kodebrytere (Unntak: CA20, CH16)
 • Voltmeter-vendere
 • Amperemeter-vendere
 • Volt-amperemeter-vendere
 • Styrebrytere
 • Kontroll- og alarmbrytere med belyst håndtak
 • Motorbrytere