Tilbehør

Tilbehør

Vi tilbyr et stort utvalg av tilbehør som f.eks. låssylindere, håndtak som kan låses med hengelås, hjelpekontakter eller kapslinger. Dette gjør at vi oppfyller kravet i verdensmarkedet.

Ett eller flere valgfrie tilbehør kan brukes i kombinasjon med en hvilken som helst bryter forutsatt at de har samme bryterstørrelse. For teknisk styrke eller av estetiske årsaker, kan det av og til være ønskelig at en bryter kombineres med en ekstrafunksjon til den nest største bryterstørrelsen.

Katalog 101: Valgfritt tilbehør og kapslinger

Dørkoblinger og hengelåsenheter med integrert dørkobling:

Dørkoblinger brukes til å koble håndtaket eller hengelåsenheten fra bryteren når de er installert som bunnmontering eller montert i en stor kapsling.Hjelpekontakter:

Hjelpekontakter kan brukes som normalt åpne (NO) eller normalt lukkede (NC) kontakter.

Nøkkellås-enheter:

Nøkkellås-enheter fås for flere låseprogrammer. For sentrale låsesystemer, se salgskontoret.


Hengelåsenheter:

Disse tilleggsenhetene brukes til å låse håndtaket i stilling  'AV' ved hjelp av ett eller flere hengelåser.

Skaftforlengelser:

Skaftforlengelser brukes for brytere med bunnmontering for å kompensere for forskjellige montasjehøyder.

Beskyttelsesdeksler:

Beskyttelsesdekslet hindrer tilfeldig kontakt med strømførende klemmer.

Trykk-trekklås:

Brukes til å låse bryteren slik at håndtaket kan dreies bare når man trykker eller trekker. Hjelpekontakter kan betjenes ved å bevege håndtaket aksielt.


Elektro-mekanisk lås:

Den elektro-mekaniske låsen låser bryteren i en hvilken som helst bryteposisjon. Låseenheten betjenes ved å aktivere eller deaktivere det elektro-mekaniske systemet. Når man legger hjelpekontakter til bryteren, kan enheten betjenes i forhåndsbestemte posisjoner.


Elektro-mekanisk utløsningsenhet (frigjøring av underspenning):

Enheten består av et magnetisk system som frigjør bryteren til utløsningsposisjon ved spenningsfall eller for lav spenning (70 % nominell spenning) og hindrer dermed at maskinen starter på nytt automatisk.Isolerende kapslinger:

Isolerende kapslinger er tilgjengelig både som svært UV-bestandig design og for applikasjoner i aggressive miljøer, som f.eks. olje, kjemiske substanser eller smørefett. Alle varianter tilbys med dekselkobling med eller uten deksellås, kraftig og holdbar plast og mer plass til kabellegging.