Info

Nødstrømbryter i henhold til IEC 60947-6-1

Hvordan nødstrømforsyningen er designet etter standarder

IEC 60947-6-1-standarden regulerer utførelsen og testene som brytere i denne kategorien må oppfylle, slik at en kraftforsyningskilde kan byttes trygt og pålitelig til strøm fra enheten. Noen tekniske parametere må følges her, som hovedsakelig dekkes av IEC 60947-3-standarden og identifiserer den som MTSE (Manual Transfer Switch Equipment).

Som en del av en standardkompatibel nødstrømsforsyning kan du stole på nødstrømbryteren fra Kraus & Naimer. Disse funksjoner overholder de internasjonale overvåkingsstandardene IEC 60947-6-1 og IEC 60947-3 for lavspenningsbrytere.

Nødstrømforsyning
For å integrere en nødstrømforsyning kreves det alltid et aggregat for å veksle over kraftforsyningen med en nødstrømbryter eller MTSE.