Uutisia

Varavoimakytkin standardin IEC 60947-6-1 mukaan

Kuinka varaenergiansyöttö suunnitellaan  standardin mukaisesti

Standardi IEC 60947-6-1 määrittelee tämän kytkinlajin testaustavat ja vaatimukset, jotta varavoima voidaan kytkeä turvallisesti ja luotettavasti. Tärkeimmät määräykset sisältyvät IEC standardiin 60947-3 ja kytkin määritellään käsikäyttöiseksi verkonvaihtokytkimeksi (MTSE).

Vaatimukset täyttävän varasähköjärjestelmän osana toimii  aina Kraus & Naimer varavoimakytkin. Kytkimemme täyttävät näissä  vaaditut standardien IEC 60947-6-1 ja IEC 60947-3 pienjännitekytkinlaitteiden vaatimukset.

Varasähköjärjestelmä
Varasähköjärjestelmässä aggregaatin sähkönsyöttö täytyy aina järjestää  verkonvaihtokytkimen kautta.