Lisävarusteet

Lisävarusteet

Tarjoamme laajan valikoiman lisävarusteita, kuten avainkytkimiä, lukittavia kahvoja, lisäkoskettimia ja koteloita. Näin pystymme vastaamaan vaatimuksiin maailmanlaajuisesti.

Yhtä tai useampaa lisävarustetta voidaan käyttää kaikkien kytkimien kanssa edellyttäen, että ne ovat samaa kokoa. Joissakin tapauksissa, kuten teknisestä kestävyydestä tai esteettisistä syistä, saattaa olla tarpeen yhdistää kytkimeen lisävaruste, joka on kokoluokaltaan suurempi.

Luettelo 101: Lisävarusteet ja kotelot

Ovikytkimet ja lukittavat kahvat ovikytkimellä:

Ovikytkimen avulla erotetaan kahva  tai lukituslaite  kytkimestä, kun kytkin on  asennettu kotelon pohjalle.


Apukoskettimet:

Apukoskettimilla  voidaan välittää erilaisia tilatietoja (NO) ja (NC) koskettimien avulla.  

Avainkytkimet:

Avainkytkimiin  on saatavana erilaisia lukitusohjelmia sekä lukkovaihtoehtoja.


Lukittavat kahvat:

Lukittavan  kahvan avulla  voidaan kytkin yhdellä tai useammalla riippulukolla  lukita OFF-asentoon.

Jatkoakselit:

Jatkoakselin avulla helpotetaan kytkimen asennusta erikorkuisiin koteloihin.

Liitinsuojat:

Liitinsuojien avulla estetään jännitteisten osien tahaton koskettelu.

Kulissisalpalaitteet:

Kulissisalvan avulla kytkin voidaan  lukita siten, että kääntäminen on mahdollista vain kahva painetussa tai vedetyssä asennossa. Toimintaan voidaan yhdistää myös akselinsuuntaisen liikkeen avulla toimivia apukoskettimia.

 

Sähkömekaaninen lukitus:

Sähkömekaanisen lukituksen avulla voidaan kytkin lukita haluttuun asentoon. Lukitus voi tapahtua kelan ollessa jännitteinen tai jännitteetön.


Sähkömekaaninen lukitus aukilaukaisulla  (Alijännitelaukaisu):

Laitteen magneettisen systeemin  avulla  kytkin avautuu auki-asentoon jännitekatkoksen tai alijännitteen (70 %) takia ja estää näin koneen automaattisen uudelleen käynnistyksen.

 

Muovikotelot:

Kotelot ovat hyvin UV-suojattuja, mutta soveltuvat myös erilaisiin vaativiin ympäristöolosuhteisiin, joissa esiintyy öljyjä, rasvoja  tai  kemikaaleja.  Kotelomateriaaleja on useita ja niissä voi olla lisänä kannen lukitus ja iso kytkentätila.