Info

COVID-19 MEDDELANDE

När vi nu följer den ständigt föränderliga situationen kring COVID-19-utbrottet och dess påverkan på människor och länder runt om i världen, är det av vikt att informera om hur Kraus & Naimer agerar som företag för att skydda våra kunder och anställda och därigenom säkerställa högsta servicenivå och support till marknaden.

Kraus & Naimer i Sverige och våra tillverkande enheter har opåverkat fortsatt kunna leverera produkter och stödja våra kunder. Om något som skulle påverka leveranser eller våra åtaganden ske kommer vi omedelbart att kontakta berörda kunder.

Hälsa och säkerhet av våra anställda, kunder och samarbetspartner är alltid vår högsta prioritet. Vi tar gemensamt ansvar som globala medborgare för att göra allt vi kan för att säkerställa allmänhetens välmående under denna speciella händelse vi tillsammans befinner oss i. 

Kraus & Naimer har dedikerade beredskaps- och svarsgrupper samt har implementerat skyddsåtgärder i alla våra anläggningar världen över för att minimera risken för våra medarbetare och besökare. Vårt arbete med en ren och trygg arbetsplats har intensifierats och våra anställda har klara instruktioner om att vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa spridningen av viruset.
Vi kommer att fortsätta att följa den senaste COVID-19 informationen och instruktionerna av CDC och WHO.

Fortsatt kontakt med våra kunder är viktigt för oss, du har möjlighet till kontinuerlig tillgång/kontakt med våra sälj- och teknikteam på distans via telefon, mail eller av er önskat annat digitalt media.

Kraus & Naimer Sverige tackar för ert tålamod, förtroende och stöd under dessa utmanande tider.

Personalen i KRAUS & NAIMER Sverige