Info

COVID-19 Melding

Når vi nå følger den stadig skiftende situasjonen rundt COVID-19-utbruddet og dets innvirkning på mennesker og land rundt om i verden, er det viktig å informere om hvordan Kraus & Naimer fungerer som et selskap for å beskytte våre kunder og ansatte, og dermed sikre høyeste servicenivå og support til markedet.

Kraus & Naimer i Norge og våre produksjonsenheter har fortsatt kunne levere produkter og gi støtte til kundene våre. Hvis det oppstår noe som vil påvirke våre leveranser eller våre forpliktelser, vil vi umiddelbart kontakte de berørte kundene.
Helse og sikkerhet for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere er alltid vår topp prioritet. Vi tar et felles ansvar som globale borgere for å gjøre alt vi kan for å sikre trivsel for publikum under denne spesielle begivenheten vi er sammen i.

Kraus & Naimer har dedikerte beredskaps- og reaksjonsgrupper og har iverksatt beskyttelsestiltak i alle våre fasiliteter rundt om i verden for å minimere risikoen for våre ansatte og besøkende. Arbeidet med en ren og trygg arbeidsplass har blitt intensivert, og våre ansatte har klare instruksjoner om å ta forholdsregler for å begrense spredningen av viruset.

Vi vil fortsette å følge den nyeste COVID-19 informasjonen og instruksjonene fra CDC og WHO.
Fortsatt kontakt med kundene våre er viktig for oss, du har muligheten for kontinuerlig tilgang / kontakt med våre salgs- og teknologiteam eksternt via telefon, mail eller andre ønskede digitale medier.

Kraus & Naimer Norge takker for din tålmodighet, tillit og støtte i disse utfordrende tider.

Personalet i KRAUS & NAIMER Norge